Varovanje podatkov

ŠMARJETRANS CVETKO JEZOVŠEK PODJETJE ZA ŠPEDICIJO IN TRGOVINO, D.O.O.; Gallusova ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
Davčna :SI 73389552; smarjetrans@siol.net: Mob. tel.: +386 41 614 518

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo ŠMARJETRANS CVETKO JEZOVŠEK d.o.o. (v nadaljevanju: družba), da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel/a v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene neposrednega trženja storitev in produktov družbe (na primer obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih trži, poizvedbe, priprave ponudbe oziroma odgovora ter vzpostavitve kontakta oziroma komunikacije, pri čemer lahko družba uporablja različne komunikacijske kanale – telefon, navadna pošta, elektronska pošta). Družba pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami GDPR in veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Seznanjen/a sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družbe kadarkoli odjavim s posredovanjem pisne izjave družbi na e-naslov smarjetrans@siol.net ali na naslov Gallusova ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah. Seznanjen/a sem, da bo družba z mojo odjavo prenehala uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Seznanjen/a sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh obvestil, na katera sem morebiti prijavljen/a. Seznanjen/a sem, da družba z mojo odjavo od tržnih e-sporočil preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

 

Izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oziroma uporablja družba ŠMARJETRANS CVETKO JEZOVŠEK d.o.o. v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje. Izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic če odklonim.

 

Upravljalec posameznikom, katerih podatke obdeluje zagotavlja vse pravice v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Na e-mail smarjetrans@siol.net ali na naslov ŠMARJETRANS CVETKO JEZOVŠEK d.o.o., Gallusova ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah lahko v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo pošljete svojo zahtevo:

– Za pridobitev potrditve ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke
– Za dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas
– Za pridobitev informacij: o namenu obdelave, o vrsti zadevnih osebnih podatkov, o uporabnikih in kategorijah uporabnikov, ki so jim osebni podatki razkriti in o obdobju hrambe osebnih podatkov
– Za popravek osebnega podatka, ki se nanaša na vas
– Za izbris osebnega podatka, ki se nanaša na vas
– Za omejitev naše obdelave/uporabe osebnega podatka, ki se nanaša na vas
– Da ugovarjate obdelavi/uporabi osebnega podatka, ki se nanaša na vas
– Da preklicujete vašo privolitev za uporabo/obdelavo enega ali več osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas

 

Vašo zahtevo bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 1 meseca.

 

V zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu – Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

ŠMARJETRANS CVETKO JEZOVŠEK PODJETJE ZA ŠPEDICIJO IN TRGOVINO, D.O.O.
Gallusova ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
DŠ:SI73389552

© 2019 Moistra

EnglishGermanCroatianSlovenian